Denní program pro děti

07.04.2013 15:42

Děti jsou rozděleny do tří věkově smíšených tříd.

Režim dne je stanoven rámcově. Nabízí zdravé stereotypy, naplňuje potřebu řádu a současně svobody, dává možnost přizpůsobování se momentálním situacím a potřebám dětí.

 

6.15                zahájení provozu ve třídě B

                         postupně se děti rozcházejí do svých tříd, kde si mohou hrát,
                         vyrábět, cvičit, zapojovat se do činností nabízených
                         a připravených učitelkou

 

8.30–9.00    svačinka - děti mohou jíst postupně, před odchodem do šatny
                        ovoce/zelenina

 

9.45–11.45  pobyt venku dle počasí - na školní zahradě či vycházka

 

12.00             obědváme, po obědě si děti vyčistí zoubky, některé odchází
                         domů, ostatní jdou odpočívat

 

13.30             děti, které nespí, mohou postupně vstávat a věnovat se klidným
                        činnostem dle vlastního zájmu či nabízených učitelkou

 

14.30            postupně vstávají všechny děti a po svačince si jdou hrát,
                        při vhodném počasí na školní zahradu, v případě nepříznivého
                        počasí se postupně scházíme ve třídě B

 

16.15             končí provoz