Naše školka

07.04.2013 15:40

Charakteristika školy:

 

Mateřská škola je v provozu od roku 1986. Jedná se o typizovanou, účelovou stavbu s vlastní školní zahradou. K 1.1.1995 byla zřízena městem Brnem, městskou částí Brno – Vinohrady jako samostatná příspěvková organizace. Nachází se v centru sídlištní zástavby.

 

Škola je trojtřídní s vlastní školní kuchyní. Vnitřní dispozicí tříd je prostornost, světlost a účelnost. Školní zahrada obklopující budovu školy je rozlehlá, s terénními nerovnostmi, vzrostlými stromy, vybavená herními objekty a dostatečným volným prostorem pro pohybové aktivity dětí.

 

V současné době je zapsáno 84 dětí ve věku 3-7 let, zařazených do věkově smíšených tříd s ohledem na sourozenecké a kamarádské vztahy.

 

Všechny pedagogické pracovnice mají odbornou kvalifikaci pro práci s dětmi v mateřské škole. Dále o děti pečují 2 provozní pracovnice a 3 pracovnice školní kuchyně.

 

Při mateřské škole od roku 1995 pracuje Sdružení rodičů, jež je velmi významným partnerem v oblasti finanční, ale i organizační při realizaci různých aktivit určených našim dětem.

 

Spolupracujeme se základní školou Mutěnická 23, navštěvujeme stacionář Naděje.