Život na MŠ

07.04.2013 16:05

V průběhu roku zařazujeme tradiční akce, které se již staly nedílnou součástí života naší školy:

 

Narozeninové dny - děti narozené v daném měsíci dostávají
                                    od kamarádů vlastnoručně vyrobené dárečky,
                                    popřejeme si, zatancujeme,zahrajeme

 

Drakiádaspolečně s rodiči zkoušíme vyrobené draky a svoji
                    šikovnost

 

Posvícení - vyrobíme či koupíme lampiony,maminky napečou dobroty,
                     průvod světýlek se vydá do okolí MŠ společně 
                     si zatancujeme,zazpíváme

 

Mikulášská nadílka - přichází Mikuláš z řad rodičů s dárečky

 

Posezení u vánočního stromečku - setkání s rodiči na třídách se
                                                                zpěvem koled,
                                                                vyráběním vánočních ozdob

 

Setkání p.učitelky ze základní školy s rodiči budoucích školáků

 

Rej skřítků a strašidel - na školní zahradě v maskách i bez

 

Den maminek - ukážeme maminkám, a nejen jim, co umíme

 

Den dětí - školní zahrada plná překvapení,přijdou i kamarádi ze školy

 

Rozloučení se školáky na zahradní slavnosti
nechybí táborák,společné hry

 

Táto,mámo,pojď si hrát - tématicky laděné dny určené k setkávání
                                               s rodiči,kdy tvoříme a vyrábíme,
                                               povídáme si 
                                               /Podzimníčci,Vánoce,Velikonoce/

 

Hovorové hodiny - individální prostor pro vzájemnou komunikaci

 

Návštěvy v ZŠ Mutěnická a školáků v MŠ - dle aktuálního
                                                                              ročního plánu
                                                                              spolupráce

 

Vystoupení dětí pro seniory ve stacionáři Naděje